کتاب کودک و نوجوان: همه آزاد آفریده شده ایم

پدیدآورندگان: 
جان برنیگهام
تصویرگر: 
جان برنیگهام و دیگران
ناشر: 
سال نشر: 
۱۳۹۰
گروه‌بندی سنی: 
۷ - ۹ سال و ۱۰ - ۱۲ سال

"همه ی ما حق داریم زندگی کنیم و آزاد و سلامت باشیم.
 همه حق دارند که قانون از آن ها حمایت کند.

تفاوت ما هر چه باشد، این حقوق برای همه ی ما یکسان است."

کتاب "همه آزاد آفریده شده ایم" که به مناسبت شصتمین سالگرد امضای اعلامیه ی جهانی حقوق بشر منتشر شده است، مخاطبان را با هر سی ماده ی این اعلامیه که کم و بیش تمام کشورهای جهان آن را امضا کرده و متعهد به اجرایش هستند، آشنا می کند. این کتاب، دستاورد کار مشترک سی هنرمند نامدار جهان است. هر یک از این سی نفر تصویرگری یکی از سی اصل اعلامیه ی جهانی حقوق بشر را انجام داده اند. کودک مخاطب به یاری این تصویرهای زیبا، می تواند به درک بهتری از مفهوم هر اصل دست یابد.

به گفته ی دیوید تینانت درمقدمه ی کتاب، خواندن متن این کتاب و تماشای تصویرهای آن به ما نشان می دهند که "ما همه یکی و باهم هستیم".


حق چیست؟ حق من، تو، او، ما، شما، آن ها چیست؟ مهم نیست که هستیم، کجا زندگی می کنیم، نژادمان وملیت مان چیست، جنسیت مان چیست، کودک هستیم یا بزرگ سال. مهم این است که با وجود همه ی تفاوت ها، انسانیم و آزاد آفریده شده ایم. مهم این است که ما همه آزاد و برابر آفریده شده ایم و باید با همه ی ما در هر کجای این سیاره ی آبی رنگ، یکسان رفتار شود، مهم این است که ما همه حق داریم در آزادی، برابری و صلح زندگی کنیم.
در این کتاب، سی اصل کنوانسیون جهانی حقوق بشر به تصویر کشیده شده اند تا کودکان و نوجوانان و حتی بزرگ سالان با کمک تصاویر جذاب واقعی و تخیلی با حقوق انسانی خود آشنا شوند، آن را باور کنند، به آن عمل کنند و آن را هرگز نقص نکنند. در سی تصویر هنرمندانه ی کتاب، هیچ انسانی فراموش نشده است. حضور کودکان و حیوانات در بیش تر تصاویر به عنوان شخصیت های اصلی، به کتاب جذابیت و زیبایی ویژه داده است. با این که هر تصویر را یک هنرمند نقاشی کرده است، اما در مجموع تصاویر با یکدیگر و با متن هماهنگ هستند. در متن این کتاب، حق هایی را که به هر انسانی تعلق دارد به زبانی ساده و روشن می خوانیم. در بیش تر تصاویر، دنیایی را می بینیم که ساکنان آن کودکان هستند و سرود زندگی سر می دهند: همه ی ما حق داریم زندگی کنیم.
شاید این کتاب مهم ترین کتابی باشید که شما تاکنون داشته اید!
 

قسمت نخست: عاطفه سلیانی. قسمت دوم: پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان سال چهاردهم شماره ی ۲